افتخارات

امکانات

تازه‌ها

پذیرفته شدگان کنکور 94

كتابخانه

اتاق تكثير

بوفه

 

گروه‌های تلگرام

جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز 95 - 94

شاگردان ممتاز ترم اول سال تحصیلی 95 -94

پذیرفته شدگان کنکور 94

 تصاویر انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی95 - 94

عکس های مسابقه پرنده یاران

برنامه امتحانات ميان ترم دوم (دوره اول) 92 - 93

برنامه امتحانات ميان ترم دوم (دوره دوم) 92 - 93

 دانش آموزان ممتاز ترم اول سال تحصیلی 93 - 92

دانلود تصاویر انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی93 - 92

دانلود تصاویر جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز ترم اول سال تحصیلی93 - 92

دانلود تصاویر جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز ترم اول سال تحصیلی92 - 91