مجموعه تحقیقات و پژوهش های علمی دانش آموزان

فیلم آموزش فیزیک اول دبیرستان مبحث گرما برای دانلود با فرمت mp4 بر روی عکس ها کلیک کنید.