مسابقه ی پرنده یاران

 

در این مسابقه شما دانش آموزان باید تا تاریخ 1393/01/21 آشیانه ای برای پرنده ها تهیه کنید. لازم به ذکر است که آشیانه باید ساخت دست خود دانش آموزان باشد.

  نمونه ای از این آشیانه ها

شایان به ذکر است که به نفرات برتر هدایایی داده خواهد شد